Hoppa till sidans innehåll

Fotbollssektionens policy


Övergripande Mål och Riktlinjer för Forshaga IF Fotboll

 

Historia:

Forshaga IF bildades år 1907 och är en av dom äldsta klubbarna i Värmland. <
På 1940-talet började föreningen även med ishockey och är idag en tvåsektioners förening med fotbollen.  

Vår policy:

Forshaga IF Fotboll vill ge spelare och ledare en fostrande och meningsfull sysselsättning i en god och positiv miljö.
Som stöd för detta arbete finns riktlinjer som följer i denna text.

 

Mål:

 • Idrott skall inriktas på att utveckla individen fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt. 
 • Idrott ska organiseras enligt demokratiska principer där det strävas efter individuellt inflytande och ansvarstagande i gemensamma angelägenheter. 
 • Idrott ska verka som internationellt kontaktmedel där alla människors lika värde respekteras.

Det ska finnas en bra möjlighet till utveckling som fotbollsspelare inom organisationen.
Från yngsta ungdomslag till A-laget.


Vi vinner respekt genom att:

 • Uppträda bra mot alla inklusive föräldrar, domare, andra funktionärer, ledare, spelare från andra föreningar. 
 • Vi spelar en attraktiv och rolig fotboll. 
 • Vi ställer oss positiva till klubbyte om det gagnar den individuella spelarens utveckling.
 • Faktorer som bör beaktas vid klubbyten är bl. a
  - En juste och juridisk korrekt kontraktsskrivning.
  - Den mottagande klubbens status.
  - Spelarens möjligheter att få spela matcher.
  - Tränarkapacitet i den mottagande klubben.
  - Uppföljning med spelare c:a två månader efter klubbytet.   

Vi skapar klubbkänsla genom att:

 • Vi visar förståelse, hänsyn och respektera andras bakgrund och ursprung eftersom vi alla är olika, unika. 
 • Vi låter alla vara med och spela. Träningsnärvaro och inställning på träning är vägledande vid laguttagningar.
 • Resultatet kommer i andra hand och ”toppningar” sker endast från 15 års ålder och då med varsamhet och endast vid speciellt viktiga matcher.
 • Möjligheten till utveckling som fotbollsspelare och individ går före det egna lagets framgångar, framförallt när det gäller ungdomsfotboll och s.k. talangutveckling.
 • Ett samtränat lag ger kontinuitet och trygghet vid matcher. Därför ska varje spelare ha en  ”första hemvist” som prioriteras vid träning och matcher. I de spelartrupper som vi sätter samman ska spelaren skrivas på sin ”första hemvist”. Deltagande i andra träningar och matcher är extraträning alt. extra spel. Sker kollisioner ska samråd ske mellan tränarna där ordinarie tränare har tolkningsföreträde.

  Vi verkar för att engagera föräldrar i den konkreta verksamheten som funktionärer och i andra ”runt omkring aktiviteter” såsom bingo, kioskförsäljning, lotterier mm.

 

Våra riktlinjer:

Riktlinjerna gäller för alla Spelare – Tränare - Ledare och Föräldrar.

Varje ledare inom Forshaga IF Fotboll ska känna till och arbeta efter de mål och riktlinjer som finns för Forshaga Fotboll.

 

Vi skapar harmoniska spelare genom att:

 • Det finns en god balans mellan idrottsutövandet, arbetet, familjen, skolarbetet och den övriga fritiden. 
 • Vi respekterar och tar hänsyn till att spelarna utövar andra idrotter. 
 • Vi utvecklar en hög lagmoral, byggd på positivism. 
 • Vi skiljer på instruktioner och negativ kritik. 
 • Negativ kritik sker inte i grupp utan vid enskilt samtal och på ett konstruktivt sätt. 

Vi utbildar våra ledare:

 • Alla ledare ska ges möjlighet att få utbildning i ledarskap på olika nivåer.
 • I varje lag ska finnas minst en ledare som har utbildning i idrottsskador samt hjärt- och lungräddning.
 • Kostutbildning. Från och med 15 års ålder den ges till såväl ledare som spelare. För de yngre årgångarna bör den erbjudas föräldrarna.
 • Lära genom att se och göra, (tränarpryo). Ledare ska ges möjlighet att vara hjälptränare på högre nivå än ”deras eget lag” såväl vid träningar som vid matcher. De ska även ges möjlighet att delta vid träningsläger på denna nivå.

Domarutbildning:

Föreningen ska uppmuntra och skicka ungdomar som är intresserade på domarutbildning.  

 

Vi tar avstånd från droger och dopning:

Det är inte tillåtet att använda narkotika eller doping-preparat inom vår förening. Spelare, ledare, övriga funktionärer och föräldrar ska föregå med gott exempel i samband med föreningens evenemang.

 

Utveckling

Följande ramverk gäller avseende träning och laguttagning:

 

Ålder Träning Träningstid ca: Laguttagningar Målvaktsträning Spelar- & föräldraråd
8 Lekövningar med fotboll 1h, 2 x vecka Alla spelar Kontakt vid möten
9 Enklare teknik, kompisskap 1h, 2 x vecka Alla spelar Lika som ovan
10-11 Utveckling av teknik 1,5h, 2 x vecka Träningsfrekvens påverkar Enklare träning Lika som ovan
12-15 Spelförståelse, Fysiologi kost 1h, 3 x vecka Träningsfrekvens påverkar & attityd påverkar Mera avancerad träning Lika som ovan
16- Sattsning mot J- & A-lag 1-2h, 3 x vecka Lika som ovan Lika som ovan Spelarråd samt möten
J- & A-lag Satsning mot maximal utveckling 1-2h, minst 3 x vecka Lika som ovan Lika som ovan Lika som ovan

 

 

Uppdaterad: 15 JUL 2010 00:51 Skribent: Webmaster

Klicka här

Klicka här 

Vår nya matchdräkt

 Hör gärna av dej om du vill vara sponsor på vår dräkt

Bildresultat för stora enso forshaga

 

Bildresultat för cvea media

Bildresultat för ica supermarket forshaga

Postadress:
Forshaga IF - Fotboll
Fotbollssektionen, Box 38
66730 Forshaga

Kontakt:
Tel: +4654870033, +454874536
Fax: +4654871831
E-post: This is a mailto link

Se all info